Psykologisk undersøgelse og behandling af børn, primært i skolealderen
Forældrekompetenceundersøgelser
Samtaleforløb
Forældrerådgivning
Supervision

Som psykolog ses, at der i stigende omgfang er opmærksomhed på børn og unges trivsel, og der ses et behov for samtaler, udredning og rådgivning af børn og unge, samt deres forældre. I klinikken tilbydes samtaleforløb med børn, samt rådgivning og opfølgning med forældrene.

Jeg har erfaring med samtaler med uledsagede mindreårige flygtningebørn, dels på opholdssteder samt som konsulent i Dansk Røde Kors.

Endvidere foretages psykologisk undersøgelse af børn, som oftest efter henvisning fra en forvaltning.

Jeg tilbyder desuden samtaler med voksne, som regel kortere forløb. Problemstillingerne kan f.eks. være af eksistentiel karakter, belastningreaktioner eller samlivsproblemer.

Som psykolog superviserer jeg derudover personale fra forskellige sektorer, såsom sundhedssektoren, skolesektoren og socialsektoren, i erkendelse af at der er behov for en tværgående forståelse af sektorernes samarbejde og funktionsområder.

Endelig udføres forældreevneundersøgelser for socialforvaltninger.

Samtaler kan afholdes på engelsk ved behov.

Min baggrund som psykolog

Jeg er psykolog med kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1998. Min erfaring gennem mange år dækker områder indenfor bl.a. børnepsykiatrien, socialforvaltningen, PPR og skoleverdenen. Jeg har endvidere videreuddannelse indenfor familieterapi, og jeg deltager løbende i kurser for at videreudvikle mine færdigheder.

Jeg er vant til at arbejde i sager af kompleks karakter, med mange samarbejdspartnere. Mit mål er altid at opgaverne bliver løst på den bedst kvalificerede vis, og det er min overbevisning, at vejen til et godt resultat går gennem en tæt dialog med opdragsstilleren.

I mødet med klienten er det mit ønske, at det bliver et møde mellem to ligeværdige mennesker, der har forskellige udgangspunkter og metoder til at anskue problemer og situationer på.

Jeg er tidligere uddannet som sygeplejerske og har gennem flere år arbejdet indenfor sygehusvæsenet på afdelinger med såvel kroniske som akutte lidelser.