Profil

Eva Kocsis er uddannet  cand.psych. fra Københavns Universitet i 1998. Hun er autoriseret medlem af Dansk Psykologforening og har efter 20 år omfattende erfaring i arbejdet med psykologiske problemstillinger.

I 2008 blev Eva Kocsis selvstændig praktiserende psykolog, og har i klinikken særligt fokuseret på:

  • Udredning af forældrekompetencer i et mentaliseringsbaseret perspektiv

  • Terapeutiske samtaleforløb med voksne, børn og par

  • En større del af klinikkens indsats ydes derudover til forældrerådgivning og -vejledning f.eks i spørgsmål om børneopdragelse, ved forhold omkring skilsmisse, eller omkring spørgsmål vedrørende børn med særlige behov

Som privatpraktiserende psykolog har hun haft konsulentfunktion bl.a. i børnepsykiatrien samt været ansat på dagskoler og opholdssteder med supervisor funktion.

Eva Kocsis har desuden erfaring fra skoleverdenen, hvor hun igennem flere år har arbejdet i en pædagogisk psykologisk rådgivning (også kaldet PPR) samt i børne-og familierådgivningen i Lejre kommune.

Fra børnepsykiatrien, hvor hun har arbejdet først som fuldtidsansat og siden som konsulent, har hun fået erfaring med udredning og behandling af psykiske lidelser som angst, ADHD og depression hos børn, samt efteruddannet sig i familieterapi.

Eva Kocsis har overenskomst med sygesikringen og modtager klienter med henvisning fra egen læge.

Faglig udvikling

Igennem løbende kurser og supervision af eget faglige arbejde opretholder hun en faglighed og kompetence i et kompliceret og specialiseret felt.

ISTDP: Eva Kocsis er aktuelt i gang med en 3-årig ISTDP-coretrænings-gruppe, mhp at blive certificeret ISTDP-terapeut. Du kan evt. læse mere om terapiformen her: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

CROP: Eva Kocsis er aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos Eva Kocsis er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter


Ydelser

Hjælp til børn

I klinikken har jeg samtaler med børn, primært fra 5-årsalderen og opefter. For mindre børn henvises til andre psykologkolleger.

Læs mere

Hjælp til voksne

voksen-01

Typisk er der tale om korterevarende samtaleforløb, enten individuelt eller som par. Du kan henvende dig som privat klient eller hvis du har en henvisning fra egen læge

Læs mere

Supervision

voksen-03

Supervision af grupper på f.eks opholdsssteder og dagskoler, samt personale i familieafdelinger, både individuelt og i grupper

Læs mere

Undersøgelser

voksen-04

I klinikken udføres undersøgelser af børn, primært i skolealderen samt forældre-kompetenceundersøgelser. Disse undersøgelser foretages efter opdrag fra en forvaltning

Læs mere


.

Om psykologen

Igennem 20 år har jeg arbejdet med mennesker, der har været ramt af mange forskellige problemstillinger, som man kan møde gennem livet.

Jeg har talt med børn, der har problemer i skolen; har udredt og behandlet børn der har psykiatriske problemstillinger, og har haft samtaler med børn, der er klemte, når deres forældre skal skilles. Jeg har talt med børn og unge, der har været traumatiseret af krigsoplevelser og andre voldsomme oplevelser og har arbejdet med unge, der har haft svære opvækstvilkår og unge, der ikke trives i deres ungdomsuddannelser.

Jeg har talt med voksne, der har haft brug for at tale om traumatiske oplevelser i deres opvækst; voksne der har oplevet traumatiske hændelser, og voksne, der måske i perioder har svært ved at finde sig til rette i livet.

Jeg har rådgivet forældre, der har brug for at drøfte deres måder at være forælder på, og rådgivet forældre, der har haft det svært, når de er blevet skilt.Jeg har talt med par, der har ønsket at kæmpe for deres forhold, og talt med par, der har ønsket at gå fra hinanden og har ønsket at få hjælp til at gøre det så skånsom som muligt. Det er således mange timers samtaler, med indblik i folks liv, der danner en baggrund for mit møde med det enkelte menneske.