Som psykolog har jeg gennem flere år oplevet et stadigt stigende behov for psykologhjælp til udredning af børn og unge med vanskeligheder af såvel kognitiv, følelsesmæssig som social art. Der kan være tale om undersøgelse af et barn, samtaler med et barn, eller der kan være ønsker om et rådgivningsforløb.

Skal dit barn til psykolog?

En henvisning til psykolog kan ske på foranledning af forældrene selv eller være et ønske fra barnets netværk, f.eks en socialforvaltning. Der kan være et ønske om, at den aktuelle psykolog foretager en undersøgelse af barnet, eller der kan være ønsker om et samtaleforløb, eller forældrene har ønske om rådgivning til en konkret problemstilling omkring barnet.

Som psykolog tager jeg udgangspunkt i de problemstillinger, der opleves i barnets netværk, dvs. hos forældrene, hos institutionspersonale og/eller i det sociale system.

Bliver ens barn henvist til psykolog vil der ofte være mange tanker og måske bekymringer fra forældrenes side om, hvad det “at komme til psykolog” vil indebære for barnet/familien. Derfor beskrives kort, hvordan et forløb hos mig som psykolog typisk vil kunne se ud. En undersøgelse vil typisk omfatte:

Samtale med forældrene, der bringer barnet til psykolog, om barnets opvækst og de evt. vanskeligheder eller bekymringer, forældrene har oplevet med barnet. Der vil være samtale og testning af barnet, og der vil være samtaler med personer i barnets øvrige netværk, typisk børneinstitution og skole.

Som psykolog er dialogen med forældrene særdeles vigtig, og alle undersøgelser, der udføres af psykologen, gennemgås med forældrene. Derefter vil der typisk være en tilbagemelding til f.eks. socialforvaltning, hvis forvaltningen har begæret, at der foretages en undersøgelse hos psykolog.

Kommer barnet til samtale hos psykolog, vil samtaleforløbet typisk indeholde en fællessamtale med barn og forældrene, inden selve samtaleforløbet går i gang. Undervejs vil der være opfølgning med forældre og/eller netværk med henblik på at vurdere, om barnet har gavn af at komme til psykolog.

Søger forældrene psykolog med henblik på rådgivning, kan dette foregå både med og uden barnet tilstede.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, hvis du er i tvivl om behov eller hvilken indsats, der kunne tænkes at afhjælpe din situation.