voksen-02

Skal dit barn til psykolog?

Henvisning af dit barn til psykolog kan ske ved, at du som forælder henvender dig, eller det kan ske gennem en henvendelse fra barnets netværk, f.eks en forvaltning.

Der kan være ønske om et samtaleforløb eller ønske om en psykologisk undersøgelse af barnet, eller forældrene kan have brug for rådgivning omkring en konkret problemstilling i fht barnet.

Der er ofte mange tanker og bekymringer om, hvad det vil sige at barnet ”skal til psykolog”.

Hvad enten barnet henvises til et samtaleforløb eller  til en undersøgelse, vil dette altid ske med forældrene medinddraget i større eller mindre omfang, afhængig af barnets alder og problemets karakter.

I et samtaleforløb vil der undervejs være opfølgning med forældre og/eller netværk, mhp at vurdere, om barnet har gavn af samtalerne.

En psykologisk undersøgelse af barnet vil typisk omfatte:

Samtale med forældrene, der bringer barnet til psykolog, om barnets opvækst og de evt. vanskeligheder eller bekymringer, forældrene har oplevet med barnet. Der vil være samtale og testning af barnet, og der vil være samtaler med personer i barnets øvrige netværk, typisk børneinstitution og skole.

Som psykolog er dialogen med forældrene særdeles vigtig, og alle undersøgelser, der udføres af psykologen, gennemgås med forældrene. Derefter vil der typisk være en tilbagemelding til f.eks. socialforvaltning, hvis forvaltningen har begæret, at der foretages en undersøgelse hos psykolog.

Søger forældre psykolog mhp rådgivning kan dette ske med og uden barnet tilstede.

Hvilken form, der benyttes, aftales altid i samarbejde med forældrene.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, hvis du er i tvivl om behov eller hvilken indsats, der kunne tænkes at afhjælpe din situation.