voksen-04

Mest for samarbejdspartnere

Om forældrekompetenceundersøgelser:
Undersøgelser foretages efter skriftligt opdrag fra en forvaltning, når der er alvorlig tvivl om et barns trivsel og udvikling.
I klinikken gennemføres forældrekompetenceundersøgelser udfra aktuelle retningslinjer fra Socialministeriet. Der arbejdes med afdækning af forældrenes kompetencer udfra en mentaliseringsbaseret tilgang. Centrale elementer i undersøgelsen udgøres af interviews, samspilsobservationer, psykologisk testning samt samtaler. Der foretages nødvendig og tilstrækkelig psykologisk testning , mhp at opnå et billede af de ressourcer og begrænsninger, som findes hos de voksne, i fht. at kunne støtte barnets udvikling.
Der anvendes mentalingsbaserede interviews, mhp at kunne vurdere kvaliteten af forældrenes evner til at have deres barns sind på sinde. Det kan dreje sig om forældreinterviewet Parent Development Interview, som psykolog Eva Kocsis er certificeret til at udføre, eller Pregnancy Interview, hvis undersøgelsen omhandler en vordende mor.
Samspilsobservationerne er strukturerede og/eller ustrukturerede, og der udføres minimum to observationer.
En vurdering af forældreevnen vil, som udgangspunkt, ses i relation til de behov, barnet har.
Efter endt undersøgelse gennemgås denne med den/de voksne, typisk forældrene, for bagefter at blive videreformidlet til opdragsstiller.

For at opretholde en høj faglighed i dette specialiserede felt, deltager Eva Kocsis løbende i kurser og længerevarende forløb, f.eks. kurser på Anna Freud Centre i London: https://www.annafreud.org/about-us/.