voksen-01

Samtaler med voksne

Problemstillingerne, der typisk leder til kontakt til klinikken, kan være hændelser, personen har været udsat for, der har rystet ham/hende i sin måde at opleve verden på.

Det kan dreje sig om individuelle problemstillinger, eller der kan være oplevede problemer i fht ens parforhold, der giver sig udslag i et behov for at drøfte sin situation i en samtale eller i et samtaleforløb. 
Det kan dreje sig om arbejdsrelaterede hændelser, der giver sig udslag i klientens oplevelse af fysisk og psykisk ubehag, måske efter en periode med stor arbejdsbelastning – måske oplever klienten, at han/hun ”har fået stress”.

Andre henvender sig efter at have være udsat for voldsomme episoder som er mere akutte – f.eks røverier eller overfald. Ved flere af disse hændelser vil en samtale finde sted efter ganske kort tid – fra timer til få dage efter den første kontakt.

Derudover ydes der forældrerådgivning og -vejledning f.eks i spørgsmål om børneopdragelse, ved forhold omkring skilsmisse, eller omkring spørgsmål vedrørende børn med særlige behov.

Klienterne kan komme til individuelle samtaler, og/eller vi kan efter at have talt sammen finde frem til, at det vil være hensigtsmæssigt hvis begge voksne deltager.

Det vil dog altid være i samarbejde med klienten, at vi prøver at finde den bedste samtaleform.