• Uddannelsesmæssig baggrund

  Jeg er cand.psych.; uddannet på Københavns Universitet i 1998, og autoriseret af Dansk Psykologforening.

  Efter endt uddannelse har jeg haft ansættelse i PPR, i børne-og familierådgivning, samt i børnepsykiatrien, inden jeg i 2005 blev selvstændig praktiserende psykolog.

  Jeg har som privatpraktiserende psykolog haft konsulentfunktion i børnepsykiatrien samt i Røde Kors. Jeg har superviseret på dagskoler og opholdssteder.

  Igennem løbende kurser og supervision af eget faglige arbejde opretholder jeg en faglighed og kompetence i et kompliceret og specialiseret felt.

Ydelser

Hjælp til børn

I klinikken har jeg samtaler med børn, primært fra 5-årsalderen og opefter. For mindre børn henvises til andre psykologkolleger.

Hjælp til voksne

voksen-01

Typisk er der tale om korterevarende samtaleforløb, enten individuelt eller som par. Du kan henvende dig som privat klient eller hvis du har en henvisning fra egen læge

Supervision

voksen-03

Supervision af grupper på f.eks opholdsssteder og dagskoler, samt personale i familieafdelinger, både individuelt og i grupper   

Undersøgelser

voksen-04

I klinikken udføres undersøgelser af børn, primært i skolealderen samt forældre-kompetenceundersøgelser. Disse undersøgelser foretages efter opdrag fra en forvaltning

 • Om

  Igennem 20 år har jeg arbejdet med mennesker, der har været ramt af mange forskellige problemstillinger, som man kan møde gennem livet.

  Jeg har talt med børn, der har problemer i skolen; har udredt og behandlet børn der har psykiatriske problemstillinger, og har haft samtaler med børn, der er klemte, når deres forældre skal skilles. Jeg har talt med børn og unge, der har været traumatiseret af krigsoplevelser og andre voldsomme oplevelser og har arbejdet med unge, der har haft svære opvækstvilkår og unge, der ikke trives i deres ungdomsuddannelser.

  Jeg har talt med voksne, der har haft brug for at tale om traumatiske oplevelser i deres opvækst; voksne der har oplevet traumatiske hændelser, og voksne, der måske i perioder har svært ved at finde sig til rette i livet.

 • Jeg har rådgivet forældre, der har brug for at drøfte deres måder at være forælder på, og rådgivet forældre, der har haft det svært, når de er blevet skilt.

  Jeg har talt med par, der har ønsket at kæmpe for deres forhold, og talt med par, der har ønsket at gå fra hinanden og har ønsket at få hjælp til at gøre det så skånsom som muligt.

  Det er således mange timers samtaler, med indblik i folks liv, der danner en baggrund for mit møde med det enkelte menneske.