Du kan få tilskud til behandling, hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark” eller du har en sundhedsforsikring, f.eks igennem din arbejdsplads eller en familieforsikring

Priser

Da klienter har forskellige ordninger, varierer taksterne  for ydelserne i klinikken.

Er du privatbetalende klient:

er taksten 1050 kr/session, og varigheden af en session er 45 minutter. En parkonsutation vil typisk vare 1 ¼ time, og taksten er 1575 kr

For offentlige kunder eller større virksomheder er taksten 1100 kr/session.

Takster for supervision er fra 1400 kr/ time.

Ved større opgaver/undersøgelser gives ofte efter ønske fra opdragsgiveren en samlet pris for hele opgaven/undersøgelsen

Med en henvisning fra egen læge:

er du berettiget til tilskud iflg. Den offentlige Sygesikring. Taksterne reguleres to gange årligt, og du kan se de gældende takster på hjemmesiden Dansk Psykologforening under praksishonorarer.

Pr 1.april 2016 udgør den andel, du selv skal betale for en individuel konsultation kr 393 for 1.konsultation, og kr. 323 for efterfølgende konsultationer.

Ved en parkonsultation betaler hver part kr. 377 for 1. konsultation, og kr.328 for efterfølgende konsultationer.

Børn under 16 år med pårørende betaler kr. 427 for 1. konsultation, og kr.378 for efterfølgende konsultationer.

Afbud/udeblivelser:

Af hensyn til ventetider bedes du meddele afbud eller ændringer i god tid. Afbud senere end kl. 16 dagen før aftale betales som fuld takst.

Tilskudsordninger: Du kan få tilskud til behandling, hvis du

  • har en henvisning fra din læge
  • har en sundhedsforsikring, f.eks igennem din arbejdsplads eller en familieforsikring
  • er medlem af sygeforsikringen “danmark”