Betaling for

Privatbetalende klienter

Pr. session

For offentlige kunder/kommuner er der ved større opgaver/undersøgelser en timetakst på 1200 kr; i visse tilfælde aftales der en fast pris på en undersøgelse inden denne foretages.

Supervision af grupper starter fra 1400 kr/time. Det anbefales at arbejde med dobbeltkonsultationer, når gruppestørrelsen indikerer dette.

Privatklienter betaler for 50 minutter 1200 kr. Ved parkonsultationer, der typisk vil vare 1½ session betales 1800 kr. Andet kan dog aftales på forhånd.

Lægehenvisning

Pr. session

Klienter, der henvises via egen læge, betaler de til enhver tid gældende takster, der to gange årligt reguleres via den offentlige sygesikring. Du kan se de gældende takster her:

Praksishonorarer og fortolkningsbidrag

Pr.1/10-21 udgør honoraret pr.1. individuel konsultation: 424,20 kr. for voksne og for efterfølgende konsultationer: 353,72 kr.

Er du mellem 18 og 24 år og har du let til moderat angst og depression kan du få vederlagsfri psykologbehandling med henvisning fra din egen læge.

Betaling og afbud

Du kan betale kontant, med MobilePay eller med betalingskort, eller ved bankoverførsel. Der afregnes efter endt session.

En session varer 45 minutter.

Bliver du forhindret i at komme til den aftalte tid, bedes du snarest muligt, og senest dagen før kl. 16 kontakte mig mhp at ændre din aftale.

Ved afbud/udeblivelse opkræves egenbetaling sv.t. honoraret iflg. Sygesikringens takster.

Der er varierende ventetid i klinikken, og du kan på www. sundhed.dk se de aktuelle ventetider.