Samtaleforløbene med voksne klienter er typisk af kortere varighed.

Samtaler med voksne

Samtaleforløbene med voksne klienter er typisk af kortere varighed.

Problemstillingerne, der typisk leder til kontakt til klinikken, kan være hændelser, personen har været udsat for, der har rystet ham/hende i sin måde at opleve verden på. Det kan dreje sig om arbejdsrelaterede hændelser, der giver sig udslag i klientens oplevelse af fysisk og psykisk ubehag, måske efter en periode med stor arbejdsbelastning – måske oplever klienten, at han/hun ”har fået stress”.

Andre henvender sig efter at have være udsat for voldsomme episoder som er mere akutte – f.eks røverier eller overfald. Ved flere af disse hændelser vil en samtale finde sted efter ganske kort tid – fra timer til få dage efter den første kontakt.

Derudover er der samtaler, som omhandler familierelaterede problemstillinger, f.eks i forbindelse med skilsmisse, problemer omkring samvær med børn eller ægteskabelige problemer.

Klienterne kan komme til individuelle samtaler, og/eller vi kan efter at have talt sammen finde frem til, at det vil være hensigtsmæssigt hvis begge voksne deltager.

Det vil dog altid være i samarbejde med klienten, at vi prøver at finde den bedste samtaleform.