Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, for at drøfte hvilken indsats, der kunne tænkes at afhjælpe din situation.

Ydelser

Kerneydelserne i klinikken er:

Psykologisk undersøgelse og behandling af børn, primært i skolealderen. Undersøgelserne kan være enkle eller mere omfattende, alt afhængig af problemstilling og behov. Behandlingen af børn er korttidsterapeutiske forløb, f.eks. kognitiv terapi, i tæt samarbejde med forældrene.

Forældrekompetenceundersøgelser med afdækning af den/de voksnes evner og muligheder for at varetage omsorgen for deres barn. En sådan undersøgelse kan omfatte interview af den/de voksne. Der kan også indgå psykologisk testning efter behov, f.eks. personlighedsundersøgelse og observation af den/de voksne med barnet.

En vurdering af forældreevnen vil, som udgangspunkt, ses i relation til de behov barnet har. Efter endt undersøgelse gennemgås dennes resultat og forslag til foranstaltning med den/de voksne, for bagefter at blive tilbagemeldt til opdragsstilleren. Typisk vil dette foregå som et fællesmøde med relevante parter tilstede.

Samtaleforløb med voksne, individuelle samtaler og parsamtaler. Mange voksne henvender sig efter at have oplevet hændelser, der har rystet dem og efterladt dem med et behov for at få skabt en forståelse og sammenhæng i deres liv igen efter hændelsen.

Forældrerådgivning og forældrevejledning, for eksempel i spørgsmål om børneopdragelse, ved skilsmisse, forhold omkring sammenbragte familier eller omkring spørgsmål om børn med særlige behov.

Supervision af personale på eksempelvis dagskoler, i socialforvaltning o.lign.

Jeg modtager henvendelser fra sagsbehandlere i kommuner, dagbehandlings-steder samt fra PPR-kontorer, der ønsker samarbejde om opgaver. Endvidere modtager jeg private henvendelser samt henvisninger fra forsikringsselskaber.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, for at drøfte hvilken indsats, der kunne tænkes at afhjælpe din situation.