Psykolog Eva Kocsis

Psykolog Eva Kocsis

Cand psych., autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening

Cand psych., autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening

”Et evigt ønske om ikke at standse ved tingenes overflade” – Primo Levi

”Et evigt ønske om ikke at standse ved tingenes overflade” – Primo Levi

Psykolog Eva Kocsis er uddannet på Københavns Universitet i 1998 og er autoriseret af Dansk Psykologforening.

Hun har igennem mere end 20 år arbejdet med forskellige psykologiske problemfelter og har siden 2008 arbejdet som selvstændig privatpraktiserende psykolog.

I klinikken udføres opgaver dels for det offentlige, og dels for private klienter.

I dag har klinikken fokus på

  • udredning af forældrekompetencer i et mentaliseringsbaseret perspektiv, se mere her
  • terapeutiske samtaleforløb med voksne, børn og par (både med og uden henvisning fra sygesikringen), se mere her
  • supervision af plejeforældre, dagskoler, se mere her
  • forældrerådgivning og -vejledning, f.eks. i spørgsmål om børneopdragelse, ved forhold omkring skilsmisse, eller omkring spørgsmål vedrørende børn med særlige behov, se mere her

Som privatpraktiserende psykolog har hun haft konsulentfunktion bl.a. i børnepsykiatrien, i Røde Kors, samt haft supervisorfunktion på dagskoler og opholdssteder for børn.

Fra børnepsykiatrien, hvor hun har arbejdet som fuldtidsansat har hun fået erfaring med udredning og behandling af psykiske lidelser som angst, ADHD og depression hos børn, samt efteruddannet sig i familieterapi.

Eva Kocsis har desuden erfaring fra skoleverdenen, hvor hun igennem flere år har arbejdet i en pædagogisk psykologisk rådgivning (også kaldet PPR) samt i børne-og familierådgivningen i Lejre kommune.

Forældrekompetence
undersøgelser

Når der er alvorlig tvivl om et barns trivsel og udvikling.

Lær mere her

Samtaleforløb

Om følelsesmæssige problemer, der hindrer dig i at leve dit liv fuldt ud.

Lær mere her

Supervision

Tværfaglig supervision af fagfolk, der arbejder med børn og unge.

Lær mere her

Forældrerådgivning

Samtaler om det dyrebareste du har.

Lær mere her

“Verden, som vi har skabt den, er et produkt af vores tankeprocesser. Den kan ikke ændres uden at ændre vores tænkning.”

“Verden, som vi har skabt den, er et produkt af vores tankeprocesser. Den kan ikke ændres uden at ændre vores tænkning.”

-Albert Einstein-

-Albert Einstein-

Psykologfaglig vedligeholdelse og udvikling af kompetencer

Igennem løbende kurser og supervision af eget faglige arbejde opretholder hun en høj faglighed og kompetence i et kompliceret og specialiseret felt.

ISTDP: Efter at have gennemført en treårig videreuddannelse i ISTDP hos psykolog Allan E. Larsen, (Allan E. Larsen) vil Eva bestræbe sig på sammen med dig at arbejde fokuseret på , at du kommer videre med det, der volder dig besvær.

ISTDP har vist sig at være yderst hjælpsomt til en række problemstillinger, herunder angst og depression.
Du kan evt. læse mere om terapiformen her: OM ISTDP

CROP: Eva Kocsis er aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos Eva Kocsis er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter

Hvad øjet ser, og hvad øret hører, findes allerede i sindet.

Kinesisk ordsprog