Nyttige Links

Nyttige Links

Nyttige Links

Her ser du en række links, der kan være relevante for dig som klient i klinikken.

Hvis du som klient i klinikken oplever, at der sker en fejl i din eller din pårørendes behandling, en såkaldt utilsigtet hændelse (UTH), kan du ved at kontakte styrelsen for patientsikkerhed hjælpe sundhedsvæsenet med at blive bedre til fremover at håndtere disse utilsigtede hændelser.
Læs mere herom på: Styrelsen for Patientsikkerhed

At indberette en UTH er dog ikke det samme som at indgive en officiel klage eller søge erstatning.
I det tilfælde, at du ønsker at søge om erstatning, kan du læse mere herom på: Patienterstatningen

Klage over en psykolog virke, dvs. om psykologen har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, rettes til Psykolognævnet, der fører tilsyn med og behandler evt. klager, over autoriserede psykologers virke.

Læs mere herom på: Psykolognævnet

Alle privatpraktiserende psykologer, som også er medlem af Dansk Psykologforening, er underlagt Etiknævnets principper og de Etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykologforenings hjemmeside.
Etiske principper for nordiske psykologer. Læs mere herom på: Psykologens pligter

Adgang til klage og erstatning indenfor sundhedsvæsenet finder du overordnet beskrevet her: Retsinformation