Forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser

Om forældrekompetenceundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser foretages efter skriftligt opdrag fra en forvaltning, når der er alvorlig tvivl om et barns trivsel og udvikling.

I klinikken gennemføres forældrekompetenceundersøgelser udfra aktuelle retningslinjer fra Socialministeriet. Der arbejdes med afdækning af forældrenes kompetencer udfra en mentaliseringsbaseret tilgang. Centrale elementer i undersøgelsen udgøres af interviews, samspilsobservationer, ofte psykologisk testning samt samtaler. Der foretages nødvendig og tilstrækkelig psykologisk testning, mhp at opnå et billede af de ressourcer og begrænsninger, som den voksne har i fht. at kunne støtte barnets udvikling.

Der anvendes mentalingsbaserede interviews, mhp at kunne vurdere kvaliteten af forældrenes evner til at have deres barns sind på sinde. Det kan dreje sig om forældreinterviewet Parent Development Interview, som psykolog Eva Kocsis er certificeret til at udføre, eller Pregnancy Interview, hvis undersøgelsen omhandler en vordende mor.

Derudover foretages nødvendig psykologisk testning efter behov og rettet mod det konkrete opdrag. Undersøgelser udføres under supervision af kyndig supervisor.

Samspilsobservationerne er strukturerede og/eller ustrukturerede, og der udføres minimum 2 observationer.

En vurdering af forældreevnen vil, som udgangspunkt, ses i relation til de behov, barnet har.

Efter endt undersøgelse gennemgås undersøgelsen med den/de voksne, typisk forældrene, for bagefter at blive videreformidlet til opdragsstiller.

For at opretholde en høj faglighed i dette specialiserede felt, deltager Eva Kocsis løbende i kurser og længerevarende forløb.