Privatbetalende klienter

Privatklienter betaler for 50 minutter 1300 kr. Ved parkonsultationer, der typisk vil vare 1½ session betales 2000 kr. Andet kan dog aftales på forhånd.

Supervision af grupper starter fra 1400 kr/time. Det anbefales at arbejde med dobbeltkonsultationer, når gruppestørrelsen indikerer dette.

For offentlige kunder/kommuner er der ved større opgaver/undersøgelser en timetakst på 1250 kr; i visse tilfælde aftales der en fast pris på en undersøgelse inden denne foretages.

Klienter med henvisning fra egen læge

Klienter, der henvises via egen læge, betaler de til enhver tid gældende takster, der to gange årligt reguleres via den offentlige sygesikring. Du kan se de til enhver tid gældende takster her:

Pr.1/4-2022 udgør honoraret pr.1. individuelle konsultation: 427,50 kr. for voksne og for efterfølgende konsultationer: 356,50 kr.

Er du mellem 18 og 24 år?
Er du mellem 18 og 24 år er der etableret en ordning med gratis psykologhjælp til unge, der ved egen læge har fået konstateret let til moderat angst og/eller depression.

Betaling, ventetider og afbudsbetingelser i klinikken

Du kan betale kontant, med MobilePay, med betalingskort, eller ved bankoverførsel. Der afregnes efter endt session.

En session varer 45 minutter.

Der er varierende ventetid i klinikken, og du kan på www.sundhed.dk se de aktuelle ventetider.

Bliver du forhindret i at komme til den aftalte tid, bedes du snarest muligt, og senest dagen før kl. 12 kontakte klinikken mhp at ændre din aftale. Ved afbud senere end kl. 16 og ved udeblivelse opkræves egenbetaling sv.t. honoraret iflg. Sygesikringens takster.